خرید ملک توسط آژانس رسمی مسکن در فرانسه

خرید ملک در فرانسه مستلزم طي تشريفات و فرايندهاي خاصي است كه معمولا از زمان انتخاب ملک توسط خريدار تا زمان امضا نهایی ممكن است در حدود دو ماه الی دو ماه و نیم زمان صرف شود. قدم اول بعد از انعقاد قرارداد خرید مسکن توسط آژانس رسمی مسکن هوم فرانس HomeFrance انتخاب ملك توسط خريدار و قدم دوم امضای توافق نامه ي اوليه (پیش قرارداد) بین فروشنده و خریدار است که این توافق تا دو هفته قابلیت انصراف و فسخ توسط طرفين معامله بدون پرداخت زیان خواهد داشت. بعد از اين مهلت، در صورت عدم انصراف طرفين، معامله وارد فاز اجرايي گرديده و اگر بعد دو هفته یکی از طرفین منصرف شود ملزم به به پرداخت جریمه به طرف ديگر معامله خواهد شد. در این مرحله خرید ملک وارد مرحله سوم که بررسی و استعلام های اداری توسط یکی از دفاتر معتبر ثبت اسناد در كشور فرانسه خواهد شد که در این مرحله، دفاتر اسناد يكماه زمان لازم دارند تا تحقیق کاملي بر روی ملک مورد نظر داشته باشند . این استعلام ها شامل قانونی بودن معامله ، اعتبار سند، بررسی ایرادات و مشکلات احتمالی ملک ، تایید متراژ اعلام شده در سند ملک ، استعلام از بدهی های احتمالی ملک به اداره مالیات یا شارژساختمان و تعمیرات ضروری آپارتمان سا ختمان خواهد بود که در طي يكماه مذكور، اين دفاتر، تمامی مسایل و مشکلات واحد مورد نظر را با استعلام و کارشناسی به خريدار اعلام ميکنند و اگر ملک دارای مشکل اساس و بزرگی باشد خريدار حق فسخ معامله را داشته و در غير این صورت ، معامله انجام خواهد شد. جهت انتخاب ملك، آژانس رسمی مسکنHomeFrance در كشور فرانسه ، فيلم ها و تصاويري از فايل هاي مختلف املاك و موقعيت آنها را با توجه به بودجه و تقاضا و ملاك هاي مد نظر شما براي تان ارسال ميكنند و شما نيز در صورت تمايل ، قبل از عقد قرارداد خريد امكان مراجعه ي حضوري جهت بازديد ملك را خواهيد داشت و در غیر این صورت کلیه پروسه از راه دور قابل انجام میباشد. جهت امضاي نهايي قرارداد بيع ، خریدار هم میتواند شخصا در محل دفتر خانه ( در فرانسه) حضور يافته وبه امضاي آن مبادرت نمايد، و هم ميتواند با وکالت دادن به هر شخص ديگری یا و یا به آژانس رسمی مسکنHomeFrance در سفارت فرانسه در تهران مجوز امضاي قرارداد بدهد. مبلغ ملک باید مستقیمابه حساب دفتر ثبت اسناد واریز شود ( تایید و نظارت دفتر اسناد در انتقال پول الزامیست)

خرید ملک در فرانسه
Call Now Buttonتماس با ما